Landsbygdsutveckling

Samverkan mellan olika parter och aktörer på landsbygden är viktiga ingredienser för landsbygdens utveckling. 
En positiv utveckling för företagen på landsbygden, för det sociala klimatet och den sociala ekonomin stärker förutsättningarna för att våra bygder ska ha livskraft och försörjningsförmåga.

Se fantastiska miljöer i Gagnef kommun på naturigagnef.se

Läs mer om möjligheter till landsbygdsstöd på Länsstyrelsen hemsida. Mer information finns även på Jordbruksverkets hemsida.

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden. I Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Mer info om Leader hittar du på hemsidan.


Senast uppdaterad: 2016-09-07
Sidansvarig: Tomas Kristoffersson
Kontakt

Näringslivsutvecklare
Tomas Kristoffersson
Telefon: 0241-154 89
E-post: tomas.kristoffersson@gagnef.se