Person med skyddsutrustning som arbetar och det slår gnistor

Näringsliv och arbete

Här hittar du som företagare användbar och aktuell information om den service vi erbjuder, fakta om näringslivet, vägledning inför företagsetablering, nystartsrådgivning, information om tillstånd, upphandling och inköp med mera.

Nu finns det Omsättningsstöd att söka för handelsbolag och kommanditbolag!

 Handelsbolag och kommanditbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan nu söka omsättningsstöd.  Man kan ansöka om stöd för olika perioder från mars 2020 till februari 2021. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer information om vad som krävs och hur man gör på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida:

Omsättningsstöd till handelsbolag | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

 F-skattsedel krävs vid tidpunkt för ansökan!

Ansök senast 15 juni.

 

Omställningsstöd- ytterligare en ansökan ute för juni-juli 2020.  Ansök senast 17 maj!

 

Den 15 mars öppnade ansökan om Omställningsstöd för företag som drabbats särskilt hårt av restriktionerna under juni och juli 2020. Man kan ansöka om stöd för upp till 100% av de fasta kostnaderna. Ett av grundkraven är att någon eller några av de restriktioner som införts på grund av Covid-19 har påverkat företagets möjligheter att driva sin verksamhet på samma sätt som tidigare. Dessa restriktioner är:

  • Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
  • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
  • Utrikesdepartementets avrådan från resor som har utfärdats med anledning av spridningen av covid-19

 Se mer information om vad som krävs och hur man gör på Skatteverkets hemsida:

Omställningsstöd för juni-juli 2020 | Skatteverket

 

 Små och medelstora företag kan också få mer hjälp med detta stöd och med andra stödinsatser som finns för företag. Kontakta då vår K.R.O.K lots Kjell Bergqvist, 0243-24 80 52, kjell.bergqvist@fbregionen.se

Omställningsstöd 

Den 25 februari öppnade ansökan om Omställningsstöd. Ni företagare kan ansöka om stöd för del av fasta kostnader för perioderna augusti-oktober 2020 och perioden november-december 2020 samt januari-februari 2021. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer information om vad som krävs och hur man gör på Skatteverkets hemsida:

https://skatteverket.se/omstallningsstod

 

Omsättningsstöd till näringsidkare | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

 

Missa inte deadline för att teckna avtal om korttidsarbete innan ni ansöker om stöd för detta!

Den 29 mars öppnar ansökan om korttidsarbete avseende december 2020 och framåt.

Avtal kan skrivas retroaktivt till dess att ansökan öppnar den 29 mars. Observera att avtal inte kan tecknas efter denna tidpunkt om man har tänkt söka stöd för korttidsarbete. För mer information om vad som krävs och hur man gör se Tillväxtverkets hemsida:  

Korttidsarbete 2021 - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

 

Nytt kapital till företag ska bidra till utveckling för regionen

Företag i Dalarna ges nu möjlighet att söka finansiering i ett tidigt utvecklingsskede. Genom det nystartade bolaget DalaCapital AB, kan företag an-söka om s.k. såddkapital, mellan 100 000 och 500 000 kronor. Initiativ- tagare till DalaCapital är stiftelsen Dalarna Science Park samt de tre finansiärerna Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna som tillför 18 MSEK för att gynna nyföretagandet i regionen.

DalaCapital AB, på Dala Science Parks webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsens webbplats

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser

Frågor och svar, Folkhälsomyndigheten

Omsättningsstöd för enskilda företagare

CORONA Omsättningsstödet för enskilda företagare innebär ersättning med upp till 75% av det du har tappat i omsättning. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor föregående år. Stödet kommer vara uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Du kan få stöd på totalt 120 000 kronor. Ansökningsperioden avslutas den 31 januari 2021. Beslut kommer att fattas av Länsstyrelserna och betalas ut av Boverket.

Regeringen föreslår också att omsättningsstödet förlängs så att det också kan sökas för omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Läs villkoren på Verksamt.se och gå därifrån vidare till din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd, Verksamt.se

Varningslista

Listan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam!

Varningslistan presenteras av Bisnis Analys. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel. 

Varningslista, Bisnis webbplats

Vilka är Affärskompetens?

Affärskompetens har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling för småföretag. 

www.affarskompetens.se

Här finns information om Covid-19

om hur du som företagare kan agera och vilket stöd du kan få av andra organisationer och myndigheter:

Verksamt.se - samlad information om coronaviruset

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Stöd till enskilda firmor!, Boverket

 

Länkar till myndigheter och statliga verk:

 

FINANSIERINGSMÖJLIGHETER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG

Här hittar du olika möjligheter till offentlig finansiering i Gävleborg och Dalarna. Finansieringen är uppdelad i kategorierna bidrag, lån och ägarkapital.

Sök finansieringen, Find its webbplats

Häng med i utvecklingen! För att bli mer effektiv och tjäna mer pengar

Anmäl dig NU till Affärskompetens Digilo. Företagsutveckling, utbildning och digitala verktyg för dig och dina anställda!

Det händer mycket i omvärlden, och det går snabbt! Under två år kan du välja mellan flera korta utbildningar som hjälper dig bli ännu mer effektiv och lönsam.

Det kostar bara 2000 kr per företag att delta.

Satsningen är helt unik och sker i samarbete med Företagarna Dalarna. Dalarna har totalt plats för 250 företag. Du måste anmäla dig nu för att få vara med!

Gör din intresseanmälan via länken www.affarskompetens.se BUMS!  Anmälan är INTE bindande, Affärskompetens kontaktar dig och förklarar mer innan du bestämmer dig!

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring ditt företagande?

Välkommen att maila oss via naringsliv@gagnef.se eller besök oss i Kommunhuset i Djurås. 

Har du tips på innehåll till frukosten? Hör gärna av dig till oss på naringsliv@gagnef.se

 


Senast uppdaterad: 2021-05-18
Sidansvarig: Tomas Kristoffersson