Näringsliv och arbete

Här hittar du som företagare användbar och aktuell information om den service vi erbjuder, fakta om näringslivet, vägledning inför företagsetablering, nystartsrådgivning, information om tillstånd, upphandling och inköp med mera.

Företagsakuten Leksand-Rättvik-Gagnef ska hjälpa bygdens småföretag i coronakrisen

Företagsakuten öppnar fredag 27 mars kl 11!

Kontakt Företagsakuten Leksand-Rättvik-Gagnef
Nedanstående kontaktvägar och tider gäller från fredag 27 mars klockan 11.

Projektledare: Lars Liljegren
Telefon: 070 274 85 11
E-post: foretagsakuten.lrg@foretagarna.se
Telefontider: 9-13, måndag till fredag

Som företagare ringer du eller skickar ett mail till företagsakuten. Om det är upptaget på telefon, maila namn och telefonnummer så blir du uppringd så snart som möjligt. Telefon, mail och videokonferens kommer att vara de huvudsakliga kontaktvägarna till företagsakuten.

De vanligaste frågorna till Företagsakuten Leksand-Rättvik-Gagnef

Här samlar vi information om de vanligaste frågorna till Företagsakuten Leksand-Rättvik-Gagnef. Projektledare Lars Liljegren kommenterar och sammanfattar det viktigaste om varje del.

Informationen uppdateras veckovis. Senast uppdaterad fredag 20:e maj 2020.

Korttidsarbete och semester (ny 200520)

Fram till den 14:e maj var informationen från Tillväxtverket att arbetsgivaren får stöd för dagar som medarbetarna tar ut betald semester. Obetald semester skulle dock räknas som frånvaro, därför skulle inte stödet utgå för dessa dagar. 

Nu har Tillväxtverket vänt i frågan och skriver: ”Efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet”. Hur detta påverkar företagare som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod är dagsläget oklart.

Permitteringar och utdelning (ny 200520)

Huvudregeln är, enligt Tillväxtverket, att utdelningar och koncernbidrag som görs i nära anslutning till stödperioden, bör leda till att bolag inte får några pengar för korttidsarbete för staten. Bestämmelserna gäller både för stora och små bolag.

Men, har ett bolag gjort en utdelning eller överfört ett koncernbidrag innan den 16 mars, så ska det vara grönt ljus för att få ta del av bidragen.

Permitteringar och korttidsarbete

Det är många företag som frågar om villkoren för korttidsarbete. Korttidsarbete, som tidigare kallats korttidspermittering, innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Det här stödet har nu öppnat för ansökningar (från 7 april) och det går att söka retroaktivt från 16 mars.

Regeringen förslog den 14 april att utöka stödet om korttidsarbete. Enligt förslaget ska du som arbetsgivare kunna minska anställdas arbetstid med upp till 80 procent, vilket är en ökning jämfört med dagens max som är 60 procent. Förändringen föreslås gälla från och med den 1 maj och under månaderna maj, juni och juli 2020. Riksdagen ska fatta beslut om det nya förslaget i maj.

Enligt Företagarnas expert på arbetsrätt, Liselotte Argulander, kan man från 1 maj införa korttidsarbete till 80% på arbetsplatsen även om det inte finns några ansökningshandlingar för detta. Det kommer i början av juni, och Tillväxtverket har sagt att det är detta som gäller.

Läs mer om permittering och hur man går tillväga (Tillväxtverket)

När du ska göra en ansökan, följ Tillväxtverkets fyra steg på länken nedan. Observera att du måste göra klart ett avtal med arbetstagarna om korttidsarbete innan du gör en ansökan, information om hur du gör det finns på länken nedan

Förbered och gör ansökan om korttidsarbete här (Tillväxtverket)

Omställningsstöd 

Stödet riktar sig inte till någon specifik bransch utan till de företag som har tappat 30% eller mer i omsättning under mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Företaget måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft. Stödet kan variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader.

Det är alltså ett stöd som till viss del täcker upp för tapp i omsättning under dessa två månader. Jag bedömer att många av våra företag kommer att kunna ta del av omställningsstödet.

Regeringen ska återkomma med mer information om utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka. Stödet ska betalas ut av Skatteverket.

Regeringens pressmeddelande om omställningsstödet 30 april (Regeringen.se)

Företagarnas kommentar och analys av stödet (Foretagarna.se)

Utbildning för permitterad personal 

Det har kommit en del frågor om vi har några tips om utbildningar för personal. Här efterfrågas ofta korta, handfasta utbildningar. Företagarna har ett digitalt upplägg som du kan läsa mer om här.

För den som klarar engelska språket så har Region Skåne gjort en bra sammanställning med digitala gratisutbildningar, så kallade Massive Open Online Courses (MOOC).  Det är utbildningar som är tillgängliga online, de är kostnadsfria och har obegränsat deltagande utan krav på behörighet. De flesta MOOC-kurser ges av världsledande universitet från olika länder och går att hoppa på när som helst. Kurserna är uppbyggda med digitala föreläsningar och kursmaterial, men erbjuder också mycket interaktion med andra studenter. Här hittar du en förteckning över utbildningar hos Region Skåne.

Tillfälligt likviditetslån som en brygga över krisen 

Likviditetslån med statlig lånegaranti riktar sig till små och medelstora företag som i grunden har stabil ekonomi, men har drabbats ekonomiskt på grund av coronaviruset. Staten går in och garanterar 70% av de nya lån som bankerna beviljar till företag som uppfyller villkoren, vilket gör det lättare för bankerna att ge lånen. Lånet är amorteringsfritt de första 12 månaderna och man kan även skjuta upp räntan i 12 månader.

Förutsättningarna är liknande hos de olika bankerna, här är Leksands Sparbanks information om vad som gäller.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter 

Från och med den 6 april kan du som arbetsgivare få sänkta arbetsgivaravgifter för maximalt 30 av dina anställda. Du behöver bara betala 10,21 procent som motsvarar ålderspensionsavgiften. Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller för lön upp till 25 000 kronor och för utbetalningar under perioden den 1 mars till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen blir maximalt 5 300 kronor per anställd och månad. Beslutet om att sänka arbetsgivaravgifterna gäller även egenavgifterna, det vill säga egenföretagarnas motsvarighet till arbetsgivaravgifter. 

Mer information om stödet och hur du tar del av det (Verksamt.se)

Hyresnedsättning

För ett litet företag inom handel och restaurang är ofta lokalhyran en stor del av de fasta kostnaderna. Regeringen har nu beslutat att hjälpa utsatta branscher med företagens hyreskostnader. Staten står då för 50% av hyresnedsättningen upp till 25% av den ursprungliga hyran. Det innebär att en hyresvärd har möjlighet att sänka hyrestagarens kostnad med upp till 50%. Då står staten och hyresvärden för halva rabatten var.

Vi bedömer att definitionen på ”utsatta branscher” är ganska bred och att många företag i bygden har möjlighet att prata med sin hyresvärd för att ta del av stödet. Det gäller bland annat butiker, restauranger, frisörer, kroppsvårdssalonger, föreningar och olika verksamheter inom besöksnäring. Se komplett lista på utsatta branscher på länken nedan.

Stödet gäller från 1 april till 30 juni och söks i efterhand (från 1 juli). Hyrestagaren ska kontakta sin hyresvärd för att diskutera detta. Det är hyresvärden som sedan söker bidraget från Länsstyrelsen.

Villkor och information om hyresnedsättning (Länsstyrelsen Dalarna)

Anstånd med skatter och avgifter

Just nu kan företag skjuta upp arbetsgivaravgifter, skatt och momsinbetalningar i upp till ett år. Den här möjligheten är öppen att ansöka om direkt, man får snabbast besked om man använder tjänsten ”Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning” på Mina sidor på skatteverket.se. Det finns även möjlighet att få anstånd med andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

Mer information och instruktioner hur du som företagare går tillväga (Verksamt.se)

Kostnader vid sjukdom för företagare och anställda

Staten tar nu sjuklönekostnaden för företagen och karensavdraget för anställda är också slopat. Även kravet på läkarintyg är borttaget i upp till 21 dagar.

Läs mer om de nya reglerna vid sjukdom (Verksamt.se)

 

 

Företagscheckar från Region Dalarna 

Region Dalarna ger nu stöd för företag med upp till 49 anställda genom så kallade företagscheckar. Företag har möjlighet att köpa extern konsulthjälp för upp till 20 000 kronor per insatsområde och det finansieras helt med stödet från Region Dalarna. Vår bedömning är att insatsområdena är ganska breda och att det går att få in ganska mycket inom detta stöd.

Insatsområdena där konsulthjälpen kan användas är:

  • Beredskapsplan mot obestånd - exempel på insatser kan vara att ta fram en krisplan för ekonomin, likviditetsbudget, tolka och omförhandla affärskontrakt, eventuellt upprätta kontrollbalansräkning
  • Förstå och nyttja statens krispaket
  • Stöd i ditt ledarskap - exempel på insatser kan vara arbetsrätt, chefsstöd, svåra samtal och stresshantering
  • Verksamhetsöversyn - exempel på insatser kan vara att se över affärsmodellen, validera kunskap, skapa nya värdeerbjudanden.

 Läs mer om företagscheckar från Region Dalarna här (Region Dalarna)

Övriga avdrag och stöd

Det finns fler stöd, avdrag och lättnader. Jag tipsar alla företagare om att läsa igenom den här listan på alla tillgängliga åtgärder som finns nu. Det kan finnas något som passar på ditt företag.

Sammanställning av alla just nu tillgängliga stöd (Verksamt.se)

Samtal och råd

Det är många företagare som behöver bolla sina tankar med någon. Som småföretagare är man ofta ensam med stora beslut. Allt vi pratar om är under sekretess, kontakta gärna mig.

 

Lars Liljegren, projektledare Företagsakuten Leksand-Rättvik-Gagnef

E-post: foretagsakuten.lrg@foretagarna.se Telefon: 070 274 85 11 (telefontider mellan kl 9 och 13 på vardagar)

Om det är upptaget när du ringer, skicka ett mail eller sms så blir du uppringd.

 

Här finns information om Covid-19

om hur du som företagare kan agera och vilket stöd du kan få stöd av andra organisationer och myndigheter:

Företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare

Verksamt.se – samlad information om coronaviruset

Företagarna Sverige – råd och stöd till företag

Svenskt Näringsliv - information om corona/covid-19 till dig som företagare

Nyföretagarcentrum - samlad information om coronavirus

Handelskammaren – så fungerar de ekonomiska krispaketet

Almi – information med anledning av coronaviruset

Dalarna Science Park - information med anledning av coronaviruset

Dalapop – styr om stöd med anledning av coronaviruset

Bokadero - marknadsplats för att omfördela personal

Business Sweden - erbjuder företag som bedriver internationell handel 4 timmar gratis rådgivning

 

 

Myndigheter och statliga verk

Regeringen – krispaket för svenska företag och jobb

Krisinformation.se – senaste information om coronaviruset

Skatteverket – anstånd med skatteinbetalningar

Arbetsmiljöverket – information angående coronaviruset

Riksbanken och coronaviruset

Tillväxtverket - direktlänk till Nya lagen om korttidsarbete (korttidspermittering)

Tillväxtverket - stöd under utbrott av coronavirus och covid-19

Tillväxtverket – branschorganisationer efter verksamhetsområde

Försäkringskassan – coronaviruset, det här gäller

Arbetsförmedlingen gällande korttidspermitteringar

 Länsstyrelsen - Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

 

 

 

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora industriföretag!

 

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring ditt företagande?

Välkommen att maila oss via naringsliv@gagnef.se eller besök oss i Kommunhuset i Djurås. 

 

 

 

Har du tips på innehåll till frukosten? Hör gärna av dig till oss på naringsliv@gagnef.se 

 


Senast uppdaterad: 2020-05-25
Sidansvarig: Tomas Kristoffersson
Kontakt

Näringslivsutvecklare
Tomas Kristoffersson
Telefon: 0241-154 89
E-post: tomas.kristoffersson@gagnef.se

Error loading MacroEngine script (file: Facebook.cshtml)