Stöd

 • PengaAkuten. Region Dalarna Ett stöd från Region Dalarna som hjälper unga mellan 15-25 år att förverkliga idéer och projekt.
 • Kulturstipendium för unga, Region Dalarna Fyra kulturstipendier på 10 000 kronor vardera delas ut varje år av Landstinget Dalarna. För ungdomar i åldrarna 16-25 år.
 • Kulturbusse, Region Dalarna Landstinget Dalarna och Dalatrafik ger barn och ungdomar i förskolor och grundskolor möjlighet att ta del av länets rika kulturutbud.
 • Skapande skola, Kulturrådet Statligt bidrag till kultur i skolan.
 • Filmstöd, Film i Dalarna Genom Film i Dalarna har du som filmare möjlighet att söka olika typ av stöd. Stöttar även unga filmare som ännu inte är etablerade i branschen och coachar unga filmare.
 • Arvsfonden Projektstöd och lokalstöd för kulturverksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
 • Projektstöd Bidrag från Landstinget Dalarna som kan sökas två gånger per år av kulturföreningar, studieförbund och ideella idéburna organisationer.
 • Kulturbryggan Bidrag till nyskapande kulturprojekt.
 • Kulturrådet Fördelar många olika bidrag inom kulturområdet, bla ett bidrag till arrangörer för engagemang av fria musikgrupper.
 • Konstnärsnämnden Stödjer professionella konstnärers arbete.
 • Nordisk kulturfond Stödjer kulturprojekt över nordiska gränser.
 • Kulturkontakt Nord Kultur- och konstprogrammet beviljar bidrag till projekt från alla kultur- och konstfält.

Senast uppdaterad: 2021-02-18
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se