Projektbidrag

Målgrupp och syfte

 • Söks av kulturförening som är religiöst och politiskt obunden
 • Söks för ett nytt och tidsbegränsat kulturprojekt inom någon konstform, exempelvis drama, musik eller konst.
 • Projektet ska syfta till att bli ett publikt arrangemang eller att i annan form komma kommuninvånarna till del. Projektbidraget söker man för att utveckla något, inte för återkommande arrangemang.
 • Bidraget används till kostnader i samband med projektet, t ex arvoden, marknadsföring och lokalhyra. Projektbidrag ges i första hand till projekt som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier:
  • är nyskapande inom sin genre
  • syftar till att nå nya publikgrupper
  • arbetar gränsöverskridande
  • håller en professionell nivå eller är ett amatörprojekt med hög kvalitet
 • Bidrag till produktion av media såsom böcker och skivor beviljas i mycket begränsad omfattning, med höga kvalitetskrav och endast om det föreligger ett starkt lokalt och kulturellt intresse.

Ansökan

Två ansökningstillfällen per år.

 • För perioden 1 maj-31 oktober samt helår: ansök senast 31 mars
 • För perioden 1 november-30 april nästkommande år: ansök senast 30 september

Ansökan skickas via post eller e-post till:

Gagnefs kommun
785 80 Gagnef

E-post registrator@gagnef.se.

Bifoga alltid eventuella bilagor i samma brev eller e-postmeddelande som ansökan. Blanketter och regler för ansökan hittar du i sidopanelen (till höger eller nedan beroende på skärm). Pga pandemin kräver ansökan 2021 inga årsmöteshandlingar i bilaga vid ansökningstillfället utan de föreningar som inte har dem ännu kan komplettera senast 30 september 2021.

 • Förvaltningsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll och verksamhetsplan för innevarande år bifogas ansökan.
 • Redovisning sker nästkommande år i samband med ny ansökan. Görs ingen ny ansökan sänds endast förvaltningsberättelse och årsmötesprotokoll in.

 


Senast uppdaterad: 2021-02-18