Kulturbidrag

Ekonomiskt stöd för kulturarrangemang och kulturprojekt till föreningar i Gagnefs kommun.

Följande bidrag finns att söka för föreningar:

Följande bidrag kan sökas av barn och unga: 

Syfte

  • Bidra till ett utbud inom kultur och fritid som präglas av mångfald, hög kvalitet, nyskapande och utveckling
  • Bidra till ett utbud för alla som bor, verkar i eller besöker Gagnefs kommun oavsett ålder, kön, social eller kulturell tillhörighet
  • Bidra till folkhälsan, ökad bildning, fördjupning och demokratisk delaktighet
  • Ge möjligheter för föreningslivet att bevara, underhålla och utveckla byggnader och anläggningar, såväl kulturhistoriskt värdefulla byggnader som idrottsanläggningar och andra föreningsägda fastigheter

Villkor

  • Bidrag kan ges till ideell förening som bedriver allmännyttig, ideell verksamhet, arbetar efter demokratiska principer och är öppen för alla bidrag. Kan ej sökas av enskild privatperson.
  • Föreningen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun, vara registrerad i kommunens föreningsregister samt ha lämnat sina stadgar till Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Komplett ansökan via e-tjänst eller på särskild blankett ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen till handa senast angivet datum för att ansökan ska behandlas. Observera respektive bidrags sista ansökningsdag.
  • Vid marknadsföring av arrangemang som beviljats bidrag ska Gagnefs kommuns logotyp alltid finnas med och/eller formuleringen ”Med stöd från Gagnefs kommun”. Du kan ladda hem logotyper i olika format nedan.
  • Beslut om samtliga bidrag fattas av Kultur- och fritidsnämnden eller genom delegation beroende på beloppens storlek. Beslut om personalkostnadsbidrag fattas dock alltid av Kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan

Du eller din förening ansöker om bidrag via e-tjänst: minasidor.gagnef.se

Det går också att skicka in ansökan via post eller e-post till:

Gagnefs kommun
785 80 Gagnef

E-post registrator@gagnef.se.

Bifoga alltid eventuella bilagor i samma brev eller e-postmeddelande som ansökan. Blanketter och regler för ansökan hittar du i sidopanelen (till höger eller nedan beroende på skärm).

Logotyp

När du marknadsför arrangemang som finansieras med beviljat bidrag ska Gagnefs kommuns logotyp alltid finnas med och/eller formuleringen ”Med stöd från Gagnefs kommun”.

För tryck

För webb

E-Tjänster

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kultursekreterare 
Linnea Gustafsson
Telefon: 0241-153 13
E-post: linnea.gustafssson@gagnef.se