Kultur i skolan

Varje elev i Gagnefs kommun - från fyra år i förskolan till årskurs 9 får ta del av minst ett kulturevenemang per läsår, ofta två. Det kan vara en teaterföreställning, konsert, dansföreställning, filmvisning mm. Skolan och kulturenheten samarbetar kring detta i en barnkulturgrupp som består av lärare och personal från kulturenheten.

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-08-12
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kultursekreterare (föräldraledig)
Linnea Gustafsson
Telefon: 0241-153 13
E-post: linnea.gustafsson@gangef.se