Kultur för barn och unga

Kultur är viktigt för alla - gammal som ung. Så viktigt att man i Barnrättskonventionen hävdar barnets rätt att fritt och till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. I de nationella kulturpolitiska målen tagna i riksdagen 2009 betonas barn och ungas rätt till kultur.

 

Vad betyder det konkret och vad gör Gagnefs kommun för att uppfylla detta?

 

Vi börjar med begreppet kultur ...

 

Ordet kultur har många betydelser. Vi talar om yttringar för människans skapande och kreativitet inom film, musik, teater, litteratur, konst, dans osv. Ordet används också för att beskriva en hel folkgrupps sätt att leva med språk, seder och traditioner. Därför säger vi att vi kommer från olika kulturer. Vi talar om kulturfolk, kulturarv eller kulturfientlighet.

 

Läs mer om kultur för barn och unga i Gagnef i menyn till vänster.


Senast uppdaterad: 2018-08-22
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kultur- och biblioteksassistent
Linnea Gustafsson
Telefon: 0241-153 13
E-post: linnea.gustafsson@gagnef.se

Länkar

Musik & Dansskolan i Gagnef

Barn och unga på biblioteket

Fritidsgårdar

Håll utkik i "Kommande arrangemang" för föreställningar, konserter mm speciellt för barn och unga.