Barn och unga

En snabb slant

Har du en idé som du vill förverkliga kan du söka bidraget En snabb slant, upp till 5000 kronor. Bidraget ska uppmuntra till skaparvilja och engagemang hos ungdomar. Det kan vara föreläsning, konsert, läger, LAN, disco, kurser, festival det är bara din fantasi som sätter gränser.

Kultur i skolan

Varje elev i Gagnefs kommun – från fyra år i förskolan till årskurs 9 får ta del av minst ett kulturevenemang per läsår, ofta två. Det kan vara en teaterföreställning, konsert, dansföreställning, filmvisning mm. Skolan och kulturenheten samarbetar kring detta i en barnkulturgrupp som består av lärare och personal från kulturenheten.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som skolans huvudman söker varje år. Det gäller från förskoleklass till åk 9. Programmet syftar till att långsiktigt integrera konst och kultur i grundskolan. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. 

Bland de projekt som beviljats medel tidigare år har eleverna fått tillfälle att:

  • Göra egen film
  • Pröva nycirkus
  • Besöka Dalarnas museum

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kultursekreterare
Linnea Gustafsson
Telefon: 0241-153 13
E-post: linnea.gustafsson@gagnef.se

Länkar

Håll utkik i kommande ”Arrangemang” för föreställningar, konserter mm speciellt för barn och unga.