Verksamhetsbidrag

Bidraget söks på blanketten "Verksamhetsbidrag" som ska vara Kultur- och Fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars och 30 september (endast utbildningsbidrag).

Ansökan ska åtföljas av föreningens uppföljning av föregående års verksamhetsplan samt verksamhetsplan för innevarande år. Dessutom ekonomiska redovisningar enligt blanketten. 

I de fall där kompletterande uppgifter saknas ska dessa skickas in omgående efter begäran, i och med att alla ansökningar behandlas samtidigt.

Bidragsbeloppen beräknas utifrån bland annat föreningens utgifter från föregående år. Efter beräkning av samtliga ansökningar, får föreningarna ett besked om beviljat bidrag.


Senast uppdaterad: 2020-01-13
Sidansvarig: Tobias Sjögren