Göte Heds Fond

Riktlinjer gällande Göte Heds Fond

Ansökan kan göras av

Förening i Gagnefs kommun som huvudsakligen bedriver verksamhet för barn och unga i Djurås, Djurmo, Sifferbo och Bäsna.

Föreningen skall även uppfylla nedanstående allmänna villkor för föreningsbidrag i Gagnefs kommun:

 - Bidrag kan ges till ideell förening som bedriver allmännyttig, ideell

verksamhet, arbetar efter demokratiska principer och är öppen för alla.

- Föreningen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun, vara registrerad i

kommunens föreningsregister samt ha lämnat sina stadgar till Kultur- och fritidsförvaltningen.

- Bidrag kan ej sökas av enskild privatperson.

Mer information finns via högermenyn. 


Senast uppdaterad: 2020-01-15