Göte Heds Fond

Historik 

År 2003 mottog Gagnefs kommun en donation som testamenterats av Ivar Hed, "Göte Heds fond".  

Ivar (1918-2003) och makan Anna (1917-1999) Hed bodde i Sifferbo. Ivar var född och uppvuxen där men förestod även Konsumbutiken i Bäsna några år. Ivar var intresserad av sport, speciellt orientering. Han var också ungdomsledare för IK Segro och Sifferbo ishockeylag. 

Ivar och Anna fick sonen Göte år 1944. Göte (kallad "Proppen" av vännerna) var elektriker och var också han intresserad av sport. Som ung spelade han både fotboll och ishockey. Han åkte gärna till simhallen i Leksand och tyckte att Gagnefs kommun var i behov av en egen simhall där barn kunde lära sig simma och äldre kunde ta sig en simtur. Göte var en omtyckt person bland vänner och bekanta. Efter en tragisk händelse gick Göte bort år 2001.

Götes far Ivar bestämde sig då för att testamentera en del av familjens medel till en fond: "Göte Heds minnesfond för byggande av simhall i Gagnefs kommun". Efter Ivars bortgång 2003 mottog kommunen den testamenterade donationen. Efter flera år stod det 2019 klart att Gagnefs kommun inte hade möjlighet att investera i en simhall. Kommunen kontaktade familjen Heds släktingar för att ta fram ett regelverk för hur fondens medel skulle kunna delas ut. Mellan år 2019 och 2021 har de fonderade medlen fördelats mellan några av föreningarna i de södra delarna av kommunen.

Gagnefs kommun vill härmed uttrycka sin tacksamhet till familjen Hed; Ivars, Annas och Götes släktingar som hjälpt till med att utforma fondens regelverk samt de föreningar som med fondens medel främjar barn och ungas idrott och fritid! 

Fondens ändamål 

  • Främja föreningsverksamhet för barn och ungas fritid 
  • I Djurås, Djurmo, Sifferbo och Bäsna 

Föreningar som beviljats bidrag 2019-2021 

Förening

Summa beviljad

Projekt

Djurmo/Sifferbo IF

475 000 kr

Färdigställande av friidrottsanläggning
Utegym
Staket

Förråd

Förbättringar av klubbhus

IK Segro

842 000 kr

Ersätta isbana med multiarena
Föreningens delfinansiering: 70 000 kr

Djurmo/Sifferbo IF

171 111 kr

Sanering av äldre löparbanor vid friidrottsanläggningen

Medfinansiärer: Gagnefs kommun, Leksands sparbank och Djurmo/Sifferbo IF

Sifferbo By Ideella Förening

1 120 000 kr

Ersätta isbana med multiarena

Föreningens delfinansiering: 50 000 kr

Djurmo/Sifferbo IF

520 000 kr

Installation av solceller

Takrenovering

Ljusinstallation på fotbollsplan

Inköp av 9-mannamål

Utbyte av varmvattenberedare

Föreningens delfinansiering: 65 000 kr

Sifferbo By Ideella Förening

556 000 kr

Byggnation av värmestuga, toaletter, förråd och traktorgarage i anslutning till Göte Heds arena

Bodarnas
Bystugeförening

296 705 kr

Skridskoplan med utrustning för sommaraktiviteter


Senast uppdaterad: 2021-06-08
Sidansvarig: Liselotte Stöby Ingvarsson
Kontaktuppgifter

Kultur- och fritidschef
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: Liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se