Driftbidrag

Bidraget är ett stöd till drift och löpande underhåll av fastighet eller anläggning som ägs eller förvaltas av förening. Bidragets storlek är baserat på aktuellt prisbasbelopp. 

Ansökan söks på blanketten "Driftbidrag" efter att föreningen haft årsmöte. Överenskommelse tecknas i samband med årligt föreningsbesök.

Förening som avser att starta ny anläggning, eller bygga ut befintlig, ska förhandskontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få anläggningen godkänd som bidragsgrundande.


Senast uppdaterad: 2021-03-12
Sidansvarig: Tobias Sjögren
Kontakt

Fritidsansvarig
Tobias Sjögren
Telefon: 0241-15147
E-post: tobias.sjogren@gagnef.se