Fritid/idrott

Föreningsliv

 

Läs mer om vad som gäller för fritid och idrott i Gagnef rörande restriktioner under Kultur och fritid, coronarestriktioner.

En meningsfull fritid är viktig för människors välbefinnande och hälsa. Vi vill se ett Gagnef där stabila föreningar kan erbjuda ett omväxlande fritidsutbud för alla åldrar. Ideella grupperingar och föreningslivets organiserade krafter ska stimuleras på ett sådant sätt att de utgör grundpelare i såväl verksamhet som i drift av anläggningar.


Senast uppdaterad: 2021-06-08
Sidansvarig: Liselotte Stöby Ingvarsson
Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se