Kultur och fritid: Coronarestriktioner

Regeringen har beslutat om anpassning och avveckling av restriktioner inom kultur och fritid. 

Steg 1: Fr o m 1 juni

 • Bokning av kommunala lokaler för idrott och kultur inomhus tillåts för organiserad verksamhet i alla åldrar. Max 1 person per 10 kvm gäller.
 • Ingen bokning för privatpersoner, såsom kalas. (Maxtaket på 8 personer gäller fortfarande.)
 • Oavsett ålder är det från 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper. Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
 • Kultur- och idrottsevenemang: Om deltagare anvisas sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får max 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 tillåtas.

Steg 2: Fr o m 1 juli

Rådet att enbart träffa den närmaste kretsen tas bort.

 • All bokning inomhus tillåts, även för privatpersoner (maxantal 50 personer om ytan tillåter). Max 1 person per 10 kvm.
 • Kultur- och idrottsevenemang: Inomhus kan 50 deltagare tillåtas (max 1 person per 10 kvm), med sittplats upp till 300 deltagare. Vid arrangemang utomhus kan max 600 deltagare delta utan sittplats, med sittplats upp till 3000 deltagare.
 • Motionslopp och liknande: Max 900 utövare.
 • Antalet deltagare på privata fester i hyrda lokaler kan höjas till 50 personer.

Steg 3: Fr o m 15 juli tom 28 september

Maxantalet 1 person per 10 kvm släpps (enligt Folkhälsomyndigheten).

 • Biblioteket tar bort sina sittplatsrestriktioner och besökstid 15 minuter.

Steg 4: Fr o m 29 september

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort

Steg 5: Datum ej fastställt

 

Källor

Regeringens plan för avveckling av restriktioner - Regeringen.se

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Idrottsanläggningar 

 • Kommunens gymnastiksalar, sporthallen i Mockfjärd och Björbo ishall är öppna enligt restriktionerna ovan.
 • Du bokar via kommunens lokalbokningssida eller på mejladressen bokning@gagnef.se. Ange i bokningen vilken förening du representerar. Invänta bokningsbekräftelse.

Fritidsgård

Gårn´ i Mockfjärd

Gårn´ hittar du på skolvägen 1,  ligger på Mockfjärdsskolan. vid stora entrén, verksamheten bedrivs i källaren och på övervåningen kring cafeterian.

Mer information om fritidsgårdarna


Senast uppdaterad: 2021-09-21
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se