Val till Europaparlamentet 2019

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort, det kommer med posten cirka 18 dagar före valet.

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Har du inte fått ditt röstkort eller tappat det, kontakta Gagnefs kommun, så skriver vi ut ett nytt, måndag till fredag ringer du 0241-15 100. Efter kontorstid samt lördag och söndag ringer du 070 176 45 47.

Rösta i vallokal på valdagen 26 maj, öppet klockan 08.00 -21.00

På ditt röstkort står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettid.

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort.

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en id-handling t.ex. körkort, pass eller tjänstelegitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa sin id-handling.

OBS som ”extra vallokal” har OK Q8 öppet 08.00  – 21.00, se förtidsröstning.

Förtidsröstning

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort.

Du kan rösta i förtid från och med den 8 maj 2019 och fram till och med valdagen.

För att förtidsrösta måste du kunna styrka din identitet. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en id-handling t.ex. körkort, pass eller tjänstelegitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa sin id-handling. Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din egen vallokal. Du kan förtidsrösta i din egen kommun eller i en annan kommun.                                                                                                     

Här kan du förtidsrösta i Gagnefs kommun

Björbo bibliotek:

9 maj, 16 maj, 23 maj 16.00 - 19.00 

Dala-Floda bibliotek:

14 maj, 21 maj klockan 16.00 - 19.00

Mockfjärds bibliotek:

9 maj, 14 maj, 16 maj, 21 maj, 23 maj 15.00 - 19.00

OK Q8 Djurås:

Öppet alla dagar från och med

8 maj till och med 25 maj 10.00 – 18.00,

Valdagen söndag 26 maj 08.00 – 21.00.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon hjälper till med transporten av din röst till vallokalen eller till en röstningslokal. Bara vissa personer får rösta med bud. Budröstning är till för väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe.

Budet ska vara minst 18 år gammal.

Följande personer kan vara bud: Make, maka eller sambo, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.

De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.

Anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Du behöver ett särskilt material för att budrösta. Det kan hämtas hos kommunkontoret förtidsröstnings- och vallokaler eller beställas hos Valmyndigheten. Av materialet framgår hur du ska göra för att budrösta.

Brevbärare (Lantbrevbärare)

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du budrösta med hjälp av brevbäraren. Brevbäraren har material för budröstning med sig.

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe och har ingen anhörig som kan budrösta åt dig finns möjlighet att få hjälp av ambulerande röstmottagarna som kommer hem till din bostad med allt behövligt material så att du kan göra iordning dina valkuvert. Du måste lämna ditt röstkort vid röstningen samt kunna styrka din identitet. Kontakta Gagnefs kommun 0241-15100.

 

Mer information finns på Valmyndighetens hemsida.

Där finns korta filmer som visar hur allt går till och

information om valet på ett stort antal språk.


Senast uppdaterad: 2019-05-06
Sidansvarig: Erika Persson