Val 2022

Söndag den 11 september 2022 är valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här hittar du information om valet och om att rösta i Gagnefs kommun, samt länkar till viktig information.

Din rösträtt

Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen, avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är svensk medborgare och
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Vid val till kommun- och regionfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är folkbokförd i Gagnefs kommun och i Dalarnas län samt
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge

Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i

följd före valdagen. 

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Har du tappat bort ditt röstkort så kan du beställa ett nytt, ett så kallat dublettröstkort, genom att kontakta kommunen, Valmyndigheten, länsstyrelsen eller en utlandsmyndighet. Kontakta valkansliet via kommunens växel på 0241-15100 om du vill veta om det finns möjlighet att få dublettröstkort utskrivet i den lokal du tänkt besöka.

Förtidsröstning – om du ska förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort.

Du kan rösta i förtid från och med den 24 augusti 2022 och fram till och med valdagen.

För att förtidsrösta måste du kunna styrka din identitet. Om du inte är känd av röstmottagare måste du visa en id-handling till exempel körkort, pass eller tjänstelegitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din egen vallokal. Du kan förtidsrösta i din egen kommun eller i en annan kommun.

Rösta i vallokal på valdagen – 11 september

På ditt röstkort står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettid.

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort.

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en id-handling till exempel körkort, pass eller tjänstelegitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personer visa en id-handling.

Lokaler för förtidsröstning och lokaler för röstning på valdagen

Lokaler för förtidsröstning och lokaler för röstning på valdagen är ännu inte beslutade. Information om detta uppdateras löpande. Tänk på att plats och lokal kan komma att ändras jämfört med plats och lokal vid tidigare val. Kontrollera ditt röstkort för hänvisning till lokal för röstning på valdagen.

Mer information

Mer information om det svenska valsystemet, rösträtt och mycket mer hittar du på Valmyndighetens webbsida.

Läs mer på Valmyndighetens sida val.se