LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

 

Vi har ett resultat! 

 

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en enkätundersökning som tillhandahålls av MUCF, Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor. 

Under hösten 2018 besvarade 93% av kommunens högstadieungdomar enkäten under skoltid, den besvaras anonymt. De svarar på frågor gällande hela sin livssituation som Familj, Fritid, Skola, Politik och samhälle, Trygghet, Hälsa, Arbete och Framtid.

Här kan ni läsa en populärversion av resultaten, den som vill veta mera angående resultaten kontaktar ungdomssamordnaren.

Under hösten 2020 kommer unga årskurs 7-9 att svara på frågor ur luppenkäten som identifierats av nämnderna som viktiga frågor de vill följa upp, hösten 2021 planerar Gagnefs kommun att genomföra lupp igen.

 


Senast uppdaterad: 2020-10-20
Sidansvarig: Rosa Flank