Samverkan

Gagnefs kommun jobbar tillsammans med olika partners i flera olika sammanhang för att skapa bra förutsättningar för invånarna i kommunen.

 

Nedan listas några av dessa:

Falun Borlängeregionen- samverkan mellan Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Ludvika och Smedjebacken

Region Dalarna - kommunalförbund med länets samtliga kommuner

Dala Energi AB - ditt lokala energibolag i Gagnef, Leksand och Rättvik

Nedansiljans samordningsförbund - FINSAM - ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Rättviks kommun, Leksands kommun och Gagnefs kommun.

Gysam - Gagnefs kommun har ingen egen gymnasieskola, utan samverkar med 11 kommuner i Dalarna, Gysam. Regionavtalet innebär att det är fritt att söka alla program, hemkommunen ersätter utbildningskommunen för kostnaderna.

Överförmyndare i samverkan - I Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen samverkar kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebackens kommuner. Borlänge kommun är värdkommun men varje kommun har skyldighet att ha en överförmyndarnämnd eller överförmyndare.

Räddningstjänsten Dala MittRäddningstjänsten Dala Mitt svarar för räddningstjänsten i BorlängeFalun,Gagnefs och Säterskommuner. Medlemskommunerna har drygt 125 000 invånare tillsammans. Borlänge och Falun är jämnstora med runt 48 000 och 55 000 invånare. Gagnef och Säter är betydligt mindre med sina drygt 10 000 invånare (2009 års värden).


Senast uppdaterad: 2018-01-16
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Falun Borlänge- regionen AB
Telefon: 0243-24 80 40
E-post: info@fbregionen.se

Region Dalarna
Telefon: 023-77 70 00
E-post: info@regiondalarna.se

Dala Energi AB
Telefon: 0247-738 00
E-post: info@dalaenergi.se

Gysam/Gagnef
Håkan Elfving
Telefon: 0241-153 04
E-post: hakan.elfving@gagnef.se

Överförmyndare i Gagnef
Sven-Inge Persson
Telefon: 076-224 79 13
E-post: sven-inge.persson@gagnef.se

Överförmyndare i Gagnef
Ingegerd Lindfors
Telefon: 076-197 74 00

Räddningstjänsten Dala Mitt
Telefon: Växel: 023-28 88 00
E-post: info@dalamitt.se