Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för ärenden inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, särskilda boenden, LSS.

Sammanträden 2020

10 februari

16 mars

20 april

18 maj

31 augusti

12 oktober

16 november

 

Socialnämndens ledamöter

   


Senast uppdaterad: 2019-12-10
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Ordförande
Irene Homman
Telefon: 070-300 61 28
E-post: irene.homman@gagnef.se

Sekreterare
Margareta Marjeta
Telefon: 0241-152 15
E-post: margareta.marjeta@gagnef.se