Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, tillsyn av naturvården i kommunen och kommunens fysiska planering. Nämnden ger tillstånd till byggnadsverksamhet och utövar tillsyn samt bevakar kommunövergripande miljöfrågor

Sammanträden 2021

  • 10 februari
  • 24 mars
  • 12 maj
  • 23 juni
  • 1 september
  • 6 oktober
  • 10 november
  • 15 december 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter

 

 


Senast uppdaterad: 2021-02-08
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Ordförande
Tomas Fredén
Telefon: 073-3854041
E-post: tomas.freden@gagnef.se

Sekreterare
Tuula Lindroth
Telefon: 0241-251 18
E-post: tuula.lindroth@gagnef.se