Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det främsta politiska förvaltningsorganet. Den ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi.

Sammanträden 2020

 17 januari

18 februari

20 mars

7   april

26 maj

8   september

20 oktober

24 november

 

Kommunstyrelsens ledamöter

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-12-10
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Jarl
Telefon: 0241-151 03
E-post: fredrik.jarl@gagnef.se

Kommunsekreterare
Anna-Lena Palmér
Telefon: 0241-151 05
E-post: anna-lena.palmer@gagnef.se