Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen är det främsta politiska förvaltningsorganet. Den ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnda verksamhet. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi.

Sammanträden 2022

  • 15 februari
  • 25 mars
  • 12 april
  • 24 maj
  • 28 juni
  • 27 september
  • 18 oktober
  • 25 oktober
  • 22 november
  • 20 december

 

 

Kommunstyrelsens ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-12-20
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Jarl
Telefon: 0241-151 03
E-post: fredrik.jarl@gagnef.se

Kommunsekreterare
Anna-Lena Palmér
Telefon: 0241-151 05
E-post: anna-lena.palmer@gagnef.se