Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Gagnef består av 35 ledamöter, är kommunens högsta beslutande organ och brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, investeringar, samhällsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, vilket innebär att vem som helst får komma och lyssna. Tid och plats, samt vilka ärenden som behandlas annonseras i de lokala annonsbladen samt på denna webbplats. Protokoll hittar du längst ner på denna sida. Gagnefs Närradioförening direktsänder vissa av kommunfullmäktiges sammanträden på frekvens 105,9 och 107,7 Mhz

Mötesdatum 2020

20 januari

9   mars

27 april

15 juni

28 september

9   november

14 december

 

  Kommunfullmäktiges ledamöter

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-06-05
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Alf Johansson
E-post: alf.johansson@gagnef.se

Nämndsekreterare
Helene Jarefors
Telefon: 0241-151 75
E-post: helene.jarefors@gagnef.se