Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hanterar ärenden för verksamheterna grundskola, förskola, vuxenutbildning, gymnasieskola, musik- och dansskola. Nämnden ansvarar även för vissa trafikfrågor och kommunens kostenhet.

 

 Sammanträden 2019

12 februari

19 mars

16 april

14 maj

3 september

15 oktober

19 november

 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

 


Senast uppdaterad: 2019-01-16
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Ordförande
Jan Wiklund
Telefon: 070-536 12 01
E-post: jan.wiklund@gagnef.se

Sekreterare
Helene Jarefors
Telefon: 0241-151 75
E-post: helene.jarefors@gagnef.se