Budget och budgetprocess

När kommunfullmäktige beslutar om budgeten i december är det slutet på en lång process som inleds redan i början av året. Kommunstyrelsen väljer i början av mandatperioden ledamöter till budgetberedningen. Budgetberedningen sammanträder vanligtvis fyra gånger under året med början i mars. Budgeten arbetas fram under kommunchefens ledning i samråd med övriga förvaltningschefer samt kommunens personal- och ekonomichef. Förslaget från tjänstemännen presenteras för budgetberedningen som efter samråd med nämnderna, överlämnar budgetförslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Budgetberedning 2018 - 2022

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Fredrik Jarl (C), ordf.

Kerstin Stenquist (C)

Irené Homman (S), v.ordf.

Tomas Fredén (S)

Jan Wiklund (M)

Erik Bergman (M)

Anders Bengtsson (KD)

Christer Iversen (L)

Patrik Andersson (KOSA)

Maria Alfredsson (MP)

Robert Österlund (V)

- insynsplats med närvaro och yttranderätt

 


 


Senast uppdaterad: 2021-02-08
Sidansvarig: Mikaela Israels
Kontakt

Ekonomichef
Jenz Ek
Telefon: 0241-151 61
E-post: jenz.ek@gagnef.se