Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en central stabsfunktion inom kommunen. Det innebär att inom ekonomiområdet stötta övriga verksamheter samt verka för att det finns en god ekonomisk kompetens inom kommunen. Avdelningen ansvarar för löpande ekonomirutiner, fakturering och kravverksamhet, budget- och bokslutsprocess, systemansvar, försäkringar och upphandlingssamordning. Ett viktigt inslag är att tillse att det finns en väl fungerande intern kontroll inom organisationen, d v s verksamheten bedrivs i enlighet med de politiska beslut och intentioner som finns.

Ekonomiavdelningen håller ihop arbetet med att fram kommunens budget, delårsrapport, årsredovisning, prognoser, utredningar och andra ekonomiska rapporter. 

Under ekonomiavdelningen, som leds av ekonomichef Jenz Ek, ligger även administration av dotterbolaget Gagnefsbostäder AB.

Avdelningen administrerar även kommunens stiftelser.  

Bankgiro Gagnefs kommun: 472-4134

Organisationsnummer: 212000-2155

Kommunalskatt

Enligt beslut i kommunfullmäktige 20201108 §175 har Gagnefs kommun en skattesats under 2022 på 22,29 %.


Senast uppdaterad: 2022-01-14
Sidansvarig: Mikaela Israels
Kontakt

Ekonomichef
Jenz Ek
Telefon: 0241-151 61
E-post: jenz.ek@gagnef.se

Ekonom
Karin Halvarsson
Telefon: 0241-151 36
E-post: karin.halvarsson@gagnef.se

Ekonomiassistent
Lotta Kosjanow
Telefon: 0241-151 35
E-post: liselotte.kosjanow@gagnef.se

Ekonom
Erica Arvidsson
Telefon: 0241-152 30
E-post: erica.arvidsson@gagnef.se

Ekonom
Helene Örnebring
Telefon: 0241-151 32
E-post: helene.ornebring@gagnef.se

Inköpssamordnare
Mikaela Israels
Telefon: 0241-15116
E-post: mikaela.israels@gagnef.se

Ekonom
Sven Tysklind
Telefon: 0241-155 43
E-post: sven.tysklind@gagnef.se