Kollage med ord för värdegrund

Framtidsbransch

Den kommunala arbetsmarknaden är en framtidsbransch. Den kommande generationsväxlingen innehåller stora rekryteringsbehov. En utmaning för oss som vi hoppas du vill vara med i.

Att satsa på ett arbete inom pedagogiska yrken, vård, omsorg eller socialt arbete ger dig stora möjligheter till ett intressant yrkesliv med många valmöjligheter.

Pedagogiska yrken

Arbetet med barn i förskolan, elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är oerhört stimulerande. Att stödja människor i ett lärande och se utvecklingen som skär gör våra pedagogiska yrken tills ett av de roligaste jobben man kan ha! Vi som arbetar här tar ansvar och är viktiga nyckelpersoner för våra barn och unga.

Vård, omsorg och socialt arbete

I olika skeden av livet behöver människor stöd, hjälp eller omvårdnad på olika sätt. Med avstamp i kommunens värdegrund ger vi stöd, hjälp, omvårdnad och service av god kvalitet med kunder i fokus.

Tekniska yrken

Inom våra tekniska yrken finns inte ex ingenjörer, snickare och vaktmästare. Att arbeta med det som bara måste fungera i en kommun - vatten, avlopp, belysning, samhällsplanering mm - är viktigt och värdefullt. Var med och utveckla vår kommun till en attraktiv arbets- och boendekommun med trygga och bra förutsättningar.

Administrativa yrkesområden

Att arbeta med löner, ekonomi, IT, hantering av hantering och offentliga dokument etc är arbetsuppgifter som är viktiga för att få allt jag och kommun att fungera. Spännvidden är stor - allt från invånarnas första kontakt med växlar till IT-supporten och det interna administrativa stödet.


Senast uppdaterad: 2021-02-24
Sidansvarig: Hanna Haglöf
Kontakt

Personalchef
Helena Halvarsson
Telefon: 0241-15129
E-post: helena.halvarsson@gagnef.se

Personalstrateg
Johan Ploman
Telefon: 0241-15514
E-post: johan.ploman@gagnef.se

Personalstrateg
Sara Möller
Telefon: 0241-15306
E-post: sara.moller@gagnef.se

Personalstrateg
Anna-Stina Eriksson
Telefon: 0241-15165
E-post: anna-stina.eriksson@gagnef.se