Jobba i Gagnefs kommun

 

 

I Gagnefs kommun jobbar ca 150 yrkesgrupper i framsynta verksamheter med goda resultat. Tillsammans är vi ca 800 medarbetare med en gemensam värdegrund .

Gagnefs kommun kännetecknas av närhet. Närhet mellan beslut och medarbetare, närhet mellan de olika verksamheterna och närhet till kunderna. Vi vågar påstå att vi är närmare än de flesta till det mesta!

Gagnefs kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att attrahera nya medarbetare och för tidigare anställda. Samverkan och öppenhet är en självklarhet.

Kommunen har flexibel arbetstidslösningar, utvecklad ledarskap, möjlig till semesterväxling, arbetar i bra IT-stöd och har enkel tillgång till information.

 

Vartannat år genomförs medarbetarundersökning med samtliga medarbetare och visade 2017 ett resultat vi är stolta över. Medarbetarna i Gagnefs kommun tycker att;

 

  • Mitt arbete känns meningsfullt
  • Jag upplever att stämningen och arbetsklimatet är bra på min arbetsplats
  • Jag upplever att min närmaste kock är öppen för synpunkter och förslag
  • Vi har arbetsplatser som är fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-10-13
Sidansvarig: Hanna Haglöf
Kontakt

Personalchef
Helena Halvarsson
Telefon: 0241-15129
E-post: helena.halvarsson@gagnef.se

Personalstrateg
Johan Ploman
Telefon: 0241-15514
E-post: johan.ploman@gagnef.se

Vik. Personalstrateg
Sara Möller
Telefon: 0241-15306
E-post: sara.moller@gagnef.se

Personalstrateg
Anna-Stina Eriksson
Telefon: 0241-15165
E-post: annastina.eriksson@gagnef.se