Folkhälsa

Levnadsvanor - levnadsvillkor

Våra levnadsvanor är viktiga för hälsan och här har familj, vänner och arbetskamrater stor betydelse för hur vi lever och mår. Levnadsvanorna påverkas i sin tur av det sammanhang vi lever i, bland annat av vår kultur, våra traditioner och vår grupptillhörighet. Människors levnadsvillkor har stor betydelse och dess effekt återspeglas i hälsostatistiken. Samhällsförhållanden kan både underlätta och försvåra hälsofrämjande vanor.

För att upprätthålla, förbättra och främja förutsättningar för en god hälsa krävs samarbete i och mellan kommunal verksamhet, hälso- och sjukvård, myndigheter, organisationer och medborgare: Tillsammans skapar vi vår levnadsmiljö.

Den som har goda levnadsvillkor - goda relationer, rik fritid, goda möjligheter till utbildning etcetera, har större förutsättningar att må bra och att ur hälsosynpunkt göra bra val i vardagen.

 


Senast uppdaterad: 2021-02-10
Sidansvarig: Torben Stenberg