Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.
Vid en trygghetsvandring deltar medborgare i området, men också företrädare från lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. I en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter från samhällets offentliga instanser. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både större och mindre åtgärder.

 


Senast uppdaterad: 2020-05-06
Kontakt

Bråsamordnare
Rosa Flank
Telefon: 0241-15512
E-post: rosa.flank@gagnef.se

Aktuella trygghetsvandringar

Trygghetsvandring i Mockfjärd INSTÄLLT