Gagnefs kommun och polisen har ett gott samarbete sedan länge.


Detta arbete ska fortsätt och utvecklas under 2019-2020.
Gagnefs kommun är idag den tryggaste av länets kommuner med lågt antal anmälda brott. Visionen är att Gagnefs kommun ska vara en av landets tryggaste kommuner. Polisen stödjer kommunen i den visionen.


Senast uppdaterad: 2020-05-06