Brottsförebyggande arbete

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i detta arbete.

Samarbete ökar tryggheten

Gagnefs kommun arbetar tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten Dalamitt och andra myndigheter, organisationer, medborgare för att skapa ett tryggare Gagnef. För att minska antalet brott i kommunen jobbar vi med flera brottsförebyggande åtgärder.