Möjligheter till bredband i Gagnefs kommun

Det finns flera sätt att skaffa tillgång till uppkoppling med hög kapacitet i Gagnefs kommun. ADSL-nätet är mycket väl utbyggt med alla stationer intakta, täckningen för mobiltrafik är god i stora delar av kommunen med utbyggt 4G-nät av flera leverantörer och fibernätet byggs kontinuerligt ut av bl a Dala Energi Fibernät och Telia öppen fiber.

Kommunen arbetar aktivt för att ytterligare förbättra de digitala kommunikationerna, bl a genom att stötta byar och föreningar som vill bygga egna nät. Vi samarbetar också i länet kring den Dalamodell för bredbandsutbyggnad som är framtagen av kommunerna, Länsstyrelse och Region Dalarna.

 

Kontakta vår bredbandskoordinator om du vill ha mer information:
Magnus Hedgården, magnus.hedgarden@gagnef.se tel 0247-803 45


Senast uppdaterad: 2016-03-29
Sidansvarig: Magnus Hedgården
Kontakt

Bredbandskoordinator
Magnus Hedgården
Telefon: 0247-803 45
E-post: magnus.hedgarden@gagnef.se