Översvämning - information om höga vattenflöden i Gagnefs kommun

Vid snösmältning och kraftig (skyfallsliknande) nederbörd är det stor risk för höga eller mycket höga flöden i våra vattendrag. Särskilt i de mindre vattendragen kan det bli stora förändringar snabbt. Det kan även vid dessa tillfällen samlas mycket vatten i sänkor och raviner, så kallade "lågpunkter", i terrängen.  

SMHI kan ge ut vädervarningar vid olika situationer som kan påverka samhället. Dessa finns att prenumerera på för dig som enskild medborgare. SMHI:s app finns även att ladda ner till telefoner och läsplattor där ni kan få varningar direkt. 

Kommunen och Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) följer också när SMHI publicerar varningar och kan påbörja planering av hur vi ska agera. Vid dessa tillfällen publicerar vi information på vår hemsida gagnef.se (förstasidan). 

Vid mycket höga flöden i våra stora vattendrag, Väster- och Österdalälven har vi förberett för åtgärder och samarbetar med DVAAB för att minimera på verkan på samhällsviktig infrastruktur men även på privata fastigheter.  

Om det ändå svämmar över kan kommunen ta hjälp av Frivilliga Resursgruppen (FRG Gagnef) för att bygga tillfälliga fördämningar och nödvallar runt samhällsviktiga objekt. FRG har också vattenpumpar för att kunna pumpa ur invallningarna vid behov.

Allmänna förberedelser

  • Följ väderleksrapporterna och ha koll på vattennivåerna.
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
  • Notera att du som fastighetsägare själv är ansvarig för att skydda din egendom.

Om du bor i ett riskområde – förbered dig så här

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. Kolla med Dala Vatten och Avfall AB på dalavattenavfall.se eller försäkringsbolag om de har täcklock att låna ut eller köp eget täcklock från VA-butik.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar.
  • Här kan du läsa mer om hur du kan skydda ditt hus mot översvämning, Skydda ditt hus mot översvämning, dinsäkerhet.se
  • Flytta värdefulla och känsliga föremål från källare.
  • Kontrollera din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag kan ha särskilda tips/villkor.

Riskområde Gagnefs kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-11-15
Sidansvarig: Pär Mårtensson