Infor­ma­tions­säker­het

I ett samhälle där allt är beroende av effektiv kommu­nika­tion krävs att det finns för­ut­sätt­ningar för säker infor­ma­tions­delning. Det gäller alla typer av infor­mation, från muntlig kommuni­kation till särskilt känslig infor­mation som patient­journaler och skol­betyg.

 

Grund­läggande är att infor­ma­tionen är till­för­lit­lig och alltid finns till­gäng­lig oavsett stör­ning, samt att bara behö­riga kan ta del av infor­ma­tionen.

 

Gagnefs kommun ska:

  • Ha en tydlig inrikt­ning för infor­ma­tions­säkerhet.
  • Diskutera infor­ma­tions­säker­het med personal.
  • Ha system med hög säker­hets­klass.
  • Kontinuer­ligt vara upp­date­rad om nya krav.

 

Dataskydd, hantering personuppgifter

I många fall när du är i kontakt med kommunen behöver vi använda och lagra dina personuppgifter.

Här hittar du hur vi hanterar dem:  Dataskydd

 


Senast uppdaterad: 2021-11-23
Sidansvarig: Pär Mårtensson
Kontakt

Beredskap- och säkerhetssamordnare
Växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se