Höga flöden i vattendrag

Du kan se vattenstånd vid kraftstationer i Västerdalälven just nu och SMHI modell för beräknat flöde. På SMHIs webbplats:

Hyvis, SMHIs webbplats

 


Senast uppdaterad: 2021-02-06
Sidansvarig: Pär Mårtensson
Kontakt

Beredskap och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se

Höga flöden

Översvämningsdirektivet

Riskhanteringsplan och miljökonsekvensbeskrivning hittar du här.

Tips och råd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Väderinformation

SMHI (Svensk vädersajt)

YR.NO (Norsk vädersajt)

Vattenflöden

Vattenregleringsföretagen

Dammbrott

Information från kommunen

Information från Länsstyrelsen