Gagnef kommuns krisstöd

Vad är Krisstöd?

Krisstöd ansvarar för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer och är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. Krisstöd är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer och består av en ledningsgrupp där Gagnefs kommun, Region Dalarna samt Svenska kyrkan finns representerade. Till sin hjälp har ledningsgruppen sedan ett antal resurspersoner från Gagnefs kommuns verksamheter.

Vad gör Krisstödsgrupp?

Det övergripande målet för Krisstödsgrupp är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Några exempel på vad Krisstödsgrupp kan hjälpa till med:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem. • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, region, polis och andra Krisstödsgrupper. • Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder. • Finnas till hands för de inblandade till dess förhållandena bedöms som acceptabla.

När larmas Krisstödsgrupp?

Enkelt uttryckt kan man säga att Krisstöd kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Kommunens krisledning eller räddningsledaren på olycksplatsen  avgör om Krisstöd ska kallas in.

 


Senast uppdaterad: 2020-04-20
Sidansvarig: Johan Perjons
Kontakt

Beredskap & säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se