Detaljplan för del av Högsveden 5:13 (boende för personer med demenssjukdom) i Mockfjärd

Pågående plarbete, detaljplanen för del av Högsveden 5:13 har varit föremål för granskning från 2019-12-10 till 08 januari 2020.