Epizooti

Här samlar vi information om smittsamma djursjukdomar.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittsamma djursjukdomar och det är också Jordbruksverket som svarar på frågor om dessa. Kontakta veterinär om du märker förändringar av hälsoläget hos dina djur.

Rapportera fynd av döda djur

Du kan hjälpa till att bromsa in smittan av smittsamma djursjukdomar genom att rapportera fynd av döda vilda fåglar till Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA.