Naturreservat

I Gagnefs kommun finns 14 kommunala naturreservat, som bildats av miljö- och byggnadsnämnden och förvaltas av Naturvårdsfonden

Därtill finns 9 naturreservat som är bestämda av Länsstyrelsen. 

I länken till höger hittar du mer information om dessa fantastiska resurser!


Senast uppdaterad: 2020-09-21