Skyltlov

Skyltar och ljusanordningar

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar. Bygglovsplikten regleras i plan- och byggförordningen.

 

Till din ansökan om bygglov för skylt eller ljusanordning ska du bifoga:

  • Situationsplan skala 1:500
  • Fasadritningar
  • Beskrivning av anordningen

Beroende på skylten eller ljusanordningens karaktär kan miljö- och byggnadsnämnden även kräva:

  • Fotomontage
  • Teknisk beskrivning
  • Anmälan kontrollansvarig
  • Kontrollplan

Beroende på vad ditt ärende gäller kan handlingarna se lite olika ut, ritningarna ska vara tydliga och skalenliga. Noggranna och tydliga ritningar underlättar vårt arbete och ser till att handläggningen av ditt ärende går smidigare.

 

Ansök om bygglov

Du ansöker om skyltlov genom att använda vår e-tjänst.

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

 

 


Senast uppdaterad: 2021-07-30
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Byggnadsinspektör
Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Byggnadsinspektör
Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-15194
E-post: mikael.ginstrup@gagnef.se