Marklov

Marklov behövs om det man vill göra berör höjdläget på marken på en tomt eller på allmänna platser. Inom detaljplanerat område behöver du ansöka om marklov om du planerar att schakta eller fylla marken mer än 0,5 meter.

Skälen till att marklov behövs är framförallt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras. I vissa fall är det uppenbart att även uppfyllnader av till exempel vallar påverkar miljön på ett sätt att vi alla påverkas i vår upplevelse av till exempel stadsbilden.

Marklov krävs också om man ämnar fälla träd eller plantera skog om sådant krav finns i gällande detaljplan.

Ansökan

 

Ansök om marklov

Du ansöker om bygglov genom att använda vår e-tjänst.

Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

 

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst. För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

När du ansöker om marklov ska du skicka in markplaneringsritningar som visar marknivåerna före och efter åtgärden. Du ska även kunna visa att slänterna avslutas inom din egen fastighet. Det kan vara bra att komplettera markplaneringstiningen med sektioner. Skala?

Tänk på:

  • Körvägar inte bör vara brantare än 1:12 (1:20 närmast gatan om det är många bilar som trafikerar vägen).

  • Även gångvägar som ska användas av personer med funktionsnedsättning får inte vara brantare än 1:12. 

  • Led inte in ytvatten till grannen.

  • En slänt bör avslutas någon meter in på egen fastighet så det finns plats för att göra en dikesanvisning som leder bort vattnet. 

  • Eventuella murar över 0,5 meter kräver också bygglov. 

  • En hög och brant slänt är svår att sköta.

  • Dela gärna upp den med terrasser

 

 


Senast uppdaterad: 2021-10-29
Sidansvarig: Hampus Åkerman