Bygglov

 

Ansök om bygglov

Du ansöker om bygglov genom att använda vår e-tjänst.

Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

 

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst. För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

Den som inte har möjlighet att ansöka digitalt hänvisas till att ansöka via blankett som finns tillgänglig för nedladdning här på vår webbplats - Ansökan om bygglov (PDF).

 Åtgärder som kräver bygglov

 • Nybyggnad.

 • Flytta en befintlig byggnad till en ny plats.

 • Göra en tillbyggnad.

 • Använda eller inreda byggnaden/lokalen för ett väsentligt annat ändamål än tidigare.(tex ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, undantag från lovplikten gäller småhus)

 • Ändra byggnadens konstruktion på så sätt att de bärande delarna berörs.

 • Ändra en byggnads yttre utseende.(om byggnaden ligger inom detaljplanerat eller område med särskilda bestämmelser)

 • Inom detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar.

 • Riva en byggnad eller en del av en byggnad.

 • Ändra markens utseende, t ex schakta bort eller fylla på jord.

 • Det finns även vissa områdesbestämmelser eller detaljplaner med mer eller mindre lovplikt.

Handlingar som ska lämnas in med ansökan om bygglov

 • Nybyggnadskarta, vid nybyggnation

 • Situationsplan skala 1:500

 • Planritningar

 • Fasadritningar

 • Sektionsritningar

 • Beskrivning av projektet

 • Teknisk beskrivning

 • Anmälan kontrollansvarig

 • Kontrollplan

Beroende på vad ditt ärende gäller kan handlingarna se lite olika ut, ritningarna ska vara tydliga och skalenliga. Noggranna och tydliga ritningar underlättar vårt arbete och ser till att handläggningen av ditt ärende går smidigare. 

Nybyggnadskarta och situationsplan kan beställas av tekniska förvaltningen, se sidan kartor och mätningstjänster.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en beskrivning på byggnadens tekniska egenskaper.

Anmälan kontrollansvarig

Fyll i anmälan om kontrollansvarig om sådan krävs. Certifierad kontrollansvarig hittar du hos Boverket

Läs mer i Boverkets broschyr "Behöver jag en kontrollansvarig? (pdf)"

Kontrollplan

Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Den kontrollansvarige hjälper oftast dig som byggherre att ta fram en kontrollplan. En enkel kontrollplan kan du även göra själv.

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-10-29
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Byggnadsinspektör
Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54
E-post: hampus.akerman@gagnef.se

Byggnadsinspektör
Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-15194
E-post: mikael.ginstrup@gagnef.se

Telefon- och besökstider

Telefontid kl 10-12 måndag - torsdag.

Alla besök ska förbokas.

Om byggnadsinspektörerna ej är nåbara kan du även ställa dina frågor via e-post.