Bygga utan lov

Om du utan lov utför en förändring som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har miljö- och byggnadsnämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift.

Du har möjlighet att söka om bygglov i efterhand. Om du får bygglovet beviljat i efterhand måste du även betala sanktionsavgiften.

Om du inte får bygglovet beviljat måste du riva det du byggt.

 


Senast uppdaterad: 2019-09-05
Kontakt

Byggnadsinspektör
Hampus Åkerman
Telefon: 0241-15154
E-post: hampus.akerman@gagnef.se