Bygga nytt, bygga om och bygga till

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.


Senast uppdaterad: 2019-09-05
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Byggnadsinspektör
Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54
E-post: hampus.akerman@gagnef.se

Telefon- och besökstider

Telefontid kl 10-12 måndag - torsdag. Drop-in 13-15 på måndagar.