Gatubelysning i Gagnefs kommun

Allmänt

Kommunen har idag ansvaret för ca 3 800 gatubelysningspunkter, Trafikverket ansvarar för vissa belysningsstolpar längs större statliga vägar. Kommunala gatubelysningspunkter är märkta med en ID-nummerskylt, skylten sitter på belysningsstolpen, (se exempel nedan).

Sommarsläckning sker mellan 15/5 – 22/7 på de ställen styrning sker med programerabara tidur.

Karta över gatubelysningen markerad på kartan

Figur 1 Karta över Gagnefs kommuns gatubelysningsanläggningar

Trasig belysning

Enstaka trasiga lampor byts vid ordinarie rondering och utförs i februari och september.

Vid fel på delar eller hela områden utför kommunens anlitade entreprenör en felsökning och åtgärdar felet. Normalt sker felsökning inom en vecka och fel åtgärdas normalt inom två veckor efter utförd felsökning. Tiden för att åtgärda ett fel beror på dess omfattning och komplexitet.

Anmäla ett fel

Vi tar gärna emot information om trasiga lampor via kommunens växel eller via kontaktformuläret. Viktigt att ni anger adress samt det ID-nummer som finns på stolpen.

Skylt som säger Gagnef Kommun och ett fem siffrigt nummer

Figur 2 Exempel på ID-nummerskylt

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-09-09
Sidansvarig: Henric Larsson
Kontakt

Kommunens växel
Telefon: 0241-15100
E-post: registrator@gagnef.se

Aktuellt

 

Konvertering av armaturer till LED samt byte av gamla armaturer pågår i omr. 3 Mockfjärd, Färmsnäs, Bröttjärna, Nysäl, Älheden och By. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2021.

Rondering sker i slutet av september i omr. 1, 2 och 4 då kommer också enstaka svarta lampor att bytas.

Arbetet med byte till LED belysning kommer att fortsätta med omr. 2 Djurås - Gagnef under 2022 och Djurås - Bäsna m.m. under 2023 

Driftinformation

Det har inte vart några stora störningar under det senaste året och dom LED lampor som sats upp har fungerat bra.