Detaljplan för del av Högsveden 5:87 m fl (boende för personer med demenssjukdom och förskola) i Mockfjärd

 

Planförslag

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Högsveden 5:87 m.fl. är nu bearbetat för granskning. Syfte med planen är att tillåta byggandet av ett samlat boende för personer med demenssjukdom samt en förskola. För resterande del av fastigheten föreslås gällande byggrätt att upphävas.

Handlingar

Missiv

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Välkommen med dina synpunkter

Du som har synpunkter på planförslaget ska lämna dessa skriftligen senast den

12 augusti 2019 till Gagnefs kommun, Miljö- och byggförvaltning, 785 80 Gagnef eller miljo.byggnads@gagnef.se.

 

Kommunstyrelsen

 


Senast uppdaterad: 2019-06-27
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Brödden Blomqvist
Telefon: 0241-15177
E-post: marcus.blomqvist@gagnef.se