Detaljplan för del av Högsveden 5:13  (boende för personer med demenssjukdom ) i Mockfjärd

 

Planförslag

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Högsveden 5:13 är framtaget för samråd. Syfte med planen är att tillåta byggandet av ett samlat boende för personer med demenssjukdom. Området är avsett för service i den fördjupade översiktsplanen för Mockfjärd (1998).

 

Samrådet varar under tiden 25 oktober – 15 november 2019. 

Handlingar

Planhandlingarna består av:

Välkommen med dina synpunkter!

Synpunkter

Du som har synpunkter på samrådsförslaget ska skicka in dessa till Gagnefs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 785 80 Gagnef eller till registrator@gagnef.se  senast den 15 november 2019.

 

Kontaktperson

Eric Larsson

Eric.larsson@gagnef.se

0241 151 58

Kommunstyrelsen


Senast uppdaterad: 2019-10-25
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larsson
Telefon: 0241-15158
E-post: eric.larsson@gagnef.se