Detaljplan för del av Högsveden 5:13  (boende för personer med demenssjukdom ) i Mockfjärd

Kommunfullmäktige antog den 20 januari 2020 detaljplan för del av Högsveden 5:13 (Boende för personer med demenssjukdom) Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 28 januari 2020. Detaljplanen för del av Högsveden 5:13 har varit föremål för granskning från 10 december 2019 till 08 januari 2020. 

 

Handlingar

Planhandlingarna består av:

 

 


Senast uppdaterad: 2020-01-29
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larsson
Telefon: 0241-15158
E-post: eric.larsson@gagnef.se