Områdesbestämmelser

I kommunen berörs följande fyra områden av områdesbestämmelser.

Bastberget

Finntorpet

Skallbodarna

Österfors

 

 


Senast uppdaterad: 2020-02-14
Sidansvarig: Eric Larsson