Detaljplanering

Kommunen reglerar användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i planen ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. 

 


Senast uppdaterad: 2019-06-11
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Brödden Blomqvist
Telefon: 0241-17177
E-post: registrator@gagnef.se