Strandbad

 

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun tar badvattenprover vid sexton badplatser i Gagnefs kommun. 

Proven analyseras med avseende på E. coli och Intestinala enterokocker och får bedömningen 

  • TJÄNLIGT: betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk
  • TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING: betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen följer upp den förhöjda halten. 
  • OTJÄNLIGT: betyder att någon av eller båda bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man råkar svälja vattnet.  

Den 9-10/7 togs bakterieprover vid strandbaden.

Samtliga nedanstående sjöar fick då bedömningen "tjänliga" med avseende på bakteriehalter: 

Esttjärn, Flosjön (Sandviken och Sjöviken), Hemtjärn,  Högbergsdammen, Långsjön, Nässjön, Mojesjön (båda badplatser), Präst-Olles, Tansen, Tjärnsjön, Vinnarn och Älvsjön

Den 18/7 togs ett par ytterligare prov, efter några dagars kraftigt regn, i Hemtjärn och Esstjärn. 

Hemtjärn hade tjänligt vatten, medan Esttjärn fick tjänligt med anmärkning med avseende på e-coli.

Prov togs i Esttjärn den 30/7, som fick bedömningen tjänligt.

 

Det är fortfarande algblomning i Nässjön. Undvik bad och låt inte djur bada eller dricka av vattnet. 

 

Vid frågor eller funderingar angående bakterier i badvatten,  läs mer på Badplatsen. Där hittar ni frågor och svar gällande badvattenstatus, bakterier och sjukdomssymptom.

Havs- och vattenmyndighetens webbsida om algblomning.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-08-02
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Elin Widmark
Telefon: 0241-155 41
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se