Strandbad

 

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun tar badvattenprover vid sexton badplatser i Gagnefs kommun. 

Proven analyseras med avseende på E. coli och Intestinala enterokocker och får bedömningen 

  • TJÄNLIGT: betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk
  • TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING: betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen följer upp den förhöjda halten. 
  • OTJÄNLIGT: betyder att någon av eller båda bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man råkar svälja vattnet.  

Den 4/6 samt 9-10/7 togs bakterieprover vid strandbaden, och vid båda tillfällen kom samtliga tillbaka som tjänliga

Däremot är det fortfarande den 2019-07-15 algblomning i Nässjön. 

 

Vid frågor eller funderingar angående bakterier i badvatten,  läs mer på Badplatsen. Där hittar ni frågor och svar gällande badvattenstatus, bakterier och sjukdomssymptom.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-07-16
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Elin Widmark
Telefon: 0241-155 41
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se