Badvattenprovtagning

Provsvar 2020

Provtagningsdatum: 

2020-06-03

Esttjärn - Östtjärna (16,9 grader): bedömning = tjänligt

Tjärnsjön (17,5 grader): bedömning = tjänligt

2020-06-10

Hemtjärn (18,3 grader): bedömning = tjänligt

Mojesjön S:a badplatsen (18,0 grader): bedömning = tjänligt

2020-06-17

Esttjärn - Östtjärna (20,7 grader): bedömning = tjänligt med anmärkning

Flosjön - Sjöviken (19,7 grader): bedömning = tjänligt

Högbergsdammen (19,1 grader): bedömning = tjänligt

Nässjön (20,9 grader): bedömning = tjänligt. 

Präst-Olles (20,8 grader): bedömning = tjänligt

2020-06-24

Extra provtagning Esttjärn - Östtjärna (23,9 grader): bedömning = tjänligt

Lövsen (23,2 grader)bedömning = tjänligt

Tansen - S:a Tansbodarna (21,6 grader)bedömning = tjänligt

Vinnarn (23,0 grader)bedömning = tjänligt

2020-07-01

Hemtjärn (21,7 grader): bedömning = tjänligt

Mojesjön N:a badplatsen (22,1 grader): bedömning = tjänligt

Tjärnsjön (21,9 grader): bedömning = tjänligt

2020-07-08

Flosjön - Sandviken (16,9 grader): bedömning = tjänligt

Närsen - Näringssand (16,1 grader): bedömning = tjänligt

Åssjön: (18,3 grader) bedömning = tjänligt

Älvsjön: (17,9 grader) bedömning = tjänligt

2020-07-14

Esttjärn - Östtjärna (18,3 grader): bedömning = otjänligt 

2020-07-22

Extra provtagning Esttjärn - Östtjärna (17,9 grader): bedömning = tjänligt

Extra provtagning Esttjärn - Nordåker (17,8 grader): bedömning = tjänligt

Flosjön - Sjöviken: (17,3 grader): bedömning = tjänligt

Högbergsdammen (16,4 grader): bedömning = tjänligt

Nässjön: (18,4 grader): bedömning = tjänligt

Tansen - N:a Tansbodarna (17,4 grader): bedömning = tjänligt

2020-07-29

Extra provtagning Esttjärn - Östtjärna (16,9 grader): bedömning = tjänligt med anmärkning

Extra provtagning Esttjärn - Nordåker (17,5 grader): bedömning = tjänligt

Hemtjärn (17,7 grader): bedömning = tjänligt

Mojesjön S:a badplatsen (17,5 grader): bedömning = tjänligt

Präst-Olles (17,7 grader): bedömning = tjänligt

Tjärnsjön (17,8 grader): bedömning = tjänligt

2020-08-05

Extra provtagning Esttjärn - Östtjärna (17,9 grader): bedömning = tjänligt 

 

Allmänt om badvattenprovtagning

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun tar badvattenprover vid sjutton badplatser i Gagnefs kommun. Hur ofta proverna tas bestäms efter en riskbedömning varje år, och om det händer något med badvattenkvaliteten under badsäsongen. 

Proven analyseras med avseende på E. coli och Intestinala enterokocker och får bedömningen 

  • TJÄNLIGT: betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk
  • TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING: betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen följer upp den förhöjda halten. 
  • OTJÄNLIGT: betyder att någon av eller båda bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man råkar svälja vattnet.  

Badplatser i Gagnefs kommun

 

1 Gruvan Esttjärn
2 Sjöviken Flosjön
3 Sandviken Flosjön
4   Hemtjärn
5   Högbergsdammen
6   Långsjön
7   Lövsen
8 N:a badplatsen Mojesjön
9 S:a badplatsen Mojesjön
10 Näringssand Närsen
11                            Nässjön
12   Präst-Olles          
13 N:a Tansbodarna Tansen                            
14   Tjärnsjön
15   Vinnarn
16   Åssjön
17   Älvsjön

Senast uppdaterad: 2020-08-07
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljöinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se