Badvattenprovtagning

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun tar badvattenprover vid sjutton badplatser i Gagnefs kommun. 

Proven analyseras med avseende på E. coli och Intestinala enterokocker och får bedömningen 

  • TJÄNLIGT: betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk
  • TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING: betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen följer upp den förhöjda halten. 
  • OTJÄNLIGT: betyder att någon av eller båda bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man råkar svälja vattnet.  

Badplatser i Gagnefs kommun

 

1 Gruvan Esttjärn
2 Sjöviken Flosjön
3 Sandviken Flosjön
4   Hemtjärn
5   Högbergsdammen
6   Långsjön
7   Lövsen
8 N:a badplatsen Mojesjön
9 S:a badplatsen Mojesjön
10 Näringssand Närsen
11                            Nässjön
12   Präst-Olles          
13 N:a Tansbodarna Tansen                            
14   Tjärnsjön
15   Vinnarn
16   Åssjön
17   Älvsjön

Senast uppdaterad: 2020-05-07
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljöinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se