Fågelinfluensa

Sedan hösten 2020 har det pågått omfattande utbrott av fågelinfluensa i Sverige. Sjukdomen har en hög dödlighet och hög smittrisk bland fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfä
mot smitta. 

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Den kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet. Fågelinfluensa lyder under epizootilagen och vid konstaterad smitta avlivas alla fjäderfä i en besättning.

De som håller tamfåglar bör följa Jordbruksverket uppdateringar på länken i högerspalten. 

Hur ska jag göra för att skydda mina tama fåglar från fågelinfluensan?

Alla som håller fåglar ska följa de skyddsnivåerna som gäller.

Skyddsnivå 2 innebär att om du inte säljer ägg eller kött då kan du ha dina fåglar i inhägnad utomhus. Men vill du sälja kött eller ägg då får du endast ha dem inomhus. 

  • Se, i möjligaste mån, till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Var nog med handtvätt och kläd/skobyte när ni går in och ut från fjäderfähusen.
  • Håll rent kring fjäderfähusen från foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar och gnagare (gnagare kan sprida runt fågelträck från de vilda fåglarna).
  • Besök om möjligt inte andra gårdar med fjäderfä och var restriktiv med besökare/transporter in till er gård för att minska risken att virus följer med fordon, utrustning eller personer in eller ut från er gård.

Vad ska jag göra om jag misstänker att mina tamfåglar har blivit smittade av fågelinfluensa?

Om du misstänker allvarlig sjukdom hos dina fjäderfän ska du genast kontakta en veterinär. Under tiden ska du göra det du kan för att minimera risken att smitta sprids vidare från din gård.

Vad ska jag göra om jag hittar ett flertal sjuka eller döda vilda fåglar?

Kontakta viltsektionen på SVA. Detta görs via webbformulär (finns i högerspalten), eller via epost vilt@sva.se eller per telefon 018-67 4000

 


Senast uppdaterad: 2021-04-13
Sidansvarig: Sofia Nyberg