Afrikansk svinpest (ASF)

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamsvin och vildsvin, den har ännu inte påvisats i Sverige. I Europa finns sjukdomen numera hos vildsvin i östra Europa, bl.a. i Baltikum och Polen, punktutbrott har också skett i Tjeckien och Belgien.

Sjukdomen är ett mycket stort hot mot tamgrisar och vildsvin men är ofarlig för människor och andra djur. Viruset sprids med sjuka djur, ofta vildsvin. Smittspridning kan också ske via personer, redskap, utrustning, transportbilar mm. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera år i miljön, i kylt eller fryst kött från infekterade djur, och i många charkvaror. Om sjukdomen skulle smitta svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvin får det stora konsekvenser för den svenska grisnäringen på grund av bekämpningsåtgärder och handelsrestriktioner.

För att förhindra smittspridning:

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest finns.
  • Släng inte matrester i naturen – om vildsvin äter en virusinfekterad produkt är spridningen ett faktum.
  • Utfodra inte grisar med matrester.
  • Rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på 018-67 40 00, via vilt@sva.se eller via formuläret rapportera döda vildsvin till SVA

Vi vill passa på att påminna om kravet på registrering av all grishållning, det kan gälla hobbygrisägare som håller minigrisar och enstaka hushållsgrisar. Information om registrering finns på Jordbruksverkets registreringssida.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-03-22
Sidansvarig: Sofia Nyberg